Download

Preuzmite kompresovan pdf katalog

Preuzmite katalog Opšti katalog

Za pregled kataloga neophodan je Adobe Reader Adobe Reader koji možete preuzetu ovde.


 

Kako doći do nas

Kontakt adresa i telefoni

Nik doo
Majora Gavrilovića bb
11420 Smederevska Palanka, Srbija
tel./fax: +381 26 321 491
tel: +381 26 340 040, +381 26 322 721
email: info@nik.co.rsNIK Kontakt telefon

NIK d.o.o.

Istorijat preduzeća

Sedište preduzećaPreduzeće je osnovano 09.07.1992. god. pod nazivom „PER – Komerc“ u privatnoj svojini na adresi Pridvorice – Smederevska Palanka. Prvobitna delatnost je bila proizvodnja žičane robe i ostali metaloprerađivački radovi.

Prva promena naziva je bila 30.10.1996. godine u D.o.o. „YUNIK“ kao preduzeće za proizvodnju, inženjering i trgovinu. Izvršena je i promena lokacije tako da je nova adresa bila I srpskog ustanka 105 u Smederevskoj Palanci. Iste godine izvršena je i promena vlasnika preduzeća.

U cilju osvajanja novih tržišta 29.10.1997. godine otvara predstavništvo u Mongoliji.

Druga promena naziva firme izvršena je 30.12.1998. godine u „NIK“ doo takođe kao preduzeće za proizvodnju, inženjering i trgovinu, gde je kao osnovna delatnost bila izvođenje građevinsko – zanatskih radova.

Prelazak na novu lokaciju izvršen je 12.10.1999. godine u prostorije preduzeća „NIKAL“ d.o.o. u Smed. Palanci, ul. Majora Gavrilovića bb.

Sedište preduzećaBitna karakteristika poslovanja preduzeća je dinamičnost i stalno inoviranje proizvodnog programa pa je shodno tome otvoren i pogon za izradu drvene stolarije u 2005 godini. Pogon raspolaže halom, sušarom, lakirnicom i ostalim pratećim objektima veličine 778,00 m2. Instalirana je oprema nemačkog proizvođača „Holc-heer“ i italijanskog proizvođača „Griggio“. kapaciteta 50 m2 stolarije u smeni.

Kompletna firma je, u leto 2006. godine, preseljena iz prostorija preduzeća „NIKAL“ d.o.o. na novu lokaciju, u prostorije drvnog pogona, koji se nalazi u Smed. Palanci, ul. Majora Gavrilovića bb gde se i sada nalazi.


 

Sadašnje stanje

Osnovna delatnost preduzeća je izvođenje građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova i proizvodnja i montaža stolarije. Preduzeće trenutno ima 33 zaposlena radnika.

Osnovne karakteristike poslovanja preduzeća su:

  • stalno praćenje tržišta u cilju brzog prilagođavanja novim potrebama
  • praćenje novih tehnologija u cilju uvođenja istih u proces rada i proizvodnje kako bi proizvodi i usluge garantovali visok kavalitet.
  • razvijanje poslovno partnerskih odnosa sa poslovnim partnerima na principima uzajamne koristi i obostranog zadovoljstva

 

Dalji razvoj preduzeća

Preduzeće će u cilju daljeg razvoja:

  • pratiti i uvoditi savremene mašine u skladu sa potrebama proizvodnje i osavremenjavanja opreme za izvođenje radova
  • obogaćivanje asortimana drvene stolarije i osvajanje tehnologije za izradu enterijera
  • kadrovski pratiti sve promene u preduzeću u cilju osiguranja stalnog visokog nivoa kvaliteta

site design & programming
starmedia design & programming